Friday, 30 September, 2022

single post

  • Home
  • Belangrijkste Grondslagen Van Persoonlijkheidsstoornissen
Blogging

Belangrijkste Grondslagen Van Persoonlijkheidsstoornissen

Psychologie is de studie van gedrag en de menselijke geest. Psychologie omvat de studie van onbewuste en bewuste mentale verschijnselen, voelen en redeneren. Het is een enorm gebied van medische wetenschap. Het bestudeert alle complexe relaties tussen mensen, die, afgezien van de biologische structuur van de mens, worden beheerst door meerdere interacties van cognitieve processen en psychologische mechanismen. Het legt de psychologische oorzaken en verklaringen voor een bepaald fenomeen bloot en helpt bij het oplossen van problemen met betrekking tot gedrag, emotie, kennis, voorkeur, motivatie en verbeeldingskracht.

De meeste psychologen bestuderen unieke patronen van individuele verschillen en overeenkomsten. Ze proberen de onderliggende structuur van de psychologische structuur te begrijpen en rekening te houden met de individualiteit van de mens. Er zijn verschillende theorie├źn op het gebied van psychologie. Sommigen van hen zijn behaviorisme, menselijke modellen, sociaal leren, sociaalhistorische perspectieven, evolutionaire psychologie, erfelijkheid en nog veel meer. De belangrijkste specialisatiegebieden van de psychologie zijn: cognitieve therapie, complexe leertheorie, complexe modelleringstheorie, ontwikkelingspsychologie, hedonische psychologie, persoonlijkheidstheorie, machtstheorie en bekrachtigingstheorie.

Een belangrijke tak op het gebied van psychologie is die van experimentele psychologie. In deze branche maken de psychologen gebruik van verschillende methoden en technieken om menselijk gedrag te bestuderen. Hoewel het alleen om fysieke faciliteiten gaat, is het onderzoek in deze branche dynamisch en omvangrijk. Het beste voorbeeld van een experiment in het domein van de experimentele psychologie is “MRI-hersenstudie”. Hier gebruiken de psychologen verschillende geavanceerde tools zoals neuroimaging, neuropsychologische tests en verschillende gedragstechnieken om hersenactiviteiten te observeren en de structuur van onze hersenen te onthullen.

Een ander belangrijk gebied van de psychologie is dat van de gezondheidspsychologie. Gezondheidspsychologie behandelt de oorzaken en behandeling van psychische stoornissen. Het bestudeert complexe patronen van individuele verschillen en overeenkomsten om de onderliggende oorzaak van gedrag te achterhalen. De meest voorkomende soorten psychische aandoeningen zijn: angststoornis, stemmingsstoornissen, stoornissen in verband met middelenmisbruik, eetstoornissen en klinische depressie.

Nog een andere tak van de psychologie is die van de onderwijspsychologie. Hoewel dit geen tak van de psychologie is, behandelt het toch kwesties die verband houden met onderwijs. Het gebied van onderwijspsychologie behandelt kwesties die verband houden met leervermogen, intelligentiestijlen van een individu. De meest prominente concentratiegebieden van dit veld zijn: ontwikkelingsstoornissen, intelligentiestijlen, etniciteit en het socialisatieproces en het testen van intelligentie.

Al deze takken van de psychologie hebben keer op keer bewezen dat gedrag wordt bepaald door veel interne factoren. Hoewel wetenschappers hebben geprobeerd deze factoren te veranderen, zijn de resultaten matig. Sommige gedragswetenschappers beweren bijvoorbeeld dat slechte genen bijdragen aan agressief gedrag, terwijl andere psychologen aan de tegenovergestelde theorie werken. Daarom hangt het begrijpen van menselijk gedrag grotendeels af van iemands persoonlijke ervaringen en perspectief.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter